Enric Lucas – Dissabte 18 de Juliol

L’Enric Lucas es un pintor de salt que des de petit ha pintat de manera autodidacta, als 16 anys va decidir que volia professionalitzar-se, va fer el batxillerar artistic i el grau superior d’il·lustració. L’Enric fa servir els recursos que té i que li agraden, molts quadres són sobre fustes trobades al carrer i amb pintura plàstica de laq ue fan servir per pintar parets de casa.

Ara ja comença a treballar amb teles i  acrílic, i enquant a l’estil es podria dir que en té dos, a vegades intenta fer realisme del tot el real que li deixa la mà i el cap, amb tocs d’il·lustració, i d’altres simplement juga amb els colors crean textures i volums que defineixen una forma realista però amb colors irreals.

Dissabte 18 de Juliol a partir de les 21:00 el tindrem a nosaltres a Mas Pi.